ISO - usługi wdrażania systemów jakości, szkolenia. Dotacje unijne - Fenico


Idź do treści

ISO 14001, EMAS (System zarządzania środowiskowego) charakterystyka - FENICO

Oferta > Wdrazanie ISO Szkolenia > Normy

Referencje:

Akredytacja PARPlist referencyjny

ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskowego

Międzynarodowa norma określająca wymagania dotycząca sposobu organizacji procesów przebiegających w firmie, mających wpływ na środowisko (np. produkcja, używanie i utylizacja).
System Zarządzania Środowiskowego jest narzędziem wspomagającym działania związane z racjonalnym korzystaniem z zasobów naturalnych i wspomaga redukcję niekorzystnego oddziaływania na środowisko zarówno samego zakładu, jak i wytwarzanych produktów.
Niektórzy przedsiębiorcy chcą w ten sposób poprawić swój wizerunek, inni są obligowani do wprowadzenia ekologicznego ISO przez swoich kontrahentów. Wdrożenie ISO z serii 14000 przez firmę sygnalizuje, że zależy jej, żeby środowisko jak najmniej odczuło produkcję, używanie i utylizowanie wprowadzanych na rynek wyrobów.

Korzyści z wdrożenia i certyfikowania systemu zarządzania:

 • obniżenie kosztów zarządzania, zagospodarowania i utylizacji odpadów
 • obniżenie kosztów energii i produkcji
 • redukcja kar za zanieczyszczenie środowiska
 • poprawa stosunków z prawodawcami i instytucjami kontrolnymi
 • poprawa wizerunku firmy
 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności karnej
 • zwiększenie kontroli nad przedsiębiorstwem
 • eliminacja słabych punktów organizacyjnych
 • nowe możliwości produkcyjne oraz zwiększenie możliwości rozwojowych
 • zwiększenie zysku, wzrost rentowności przedsiębiorstwa
 • ułatwienie dostępu do kapitału
 • lepsza siła przetargowa w stosunkach z dostawcami
 • zdolność konkurencyjna do utrzymania pozycji na rynku i jej wzrostu
 • posiadanie systemu i certyfikatu może być przepustką na rynki europejskie


EMAS - System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme)
Jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej. Koncentruje się na identyfikowaniu obszarów, dla których należy opracować, poprawić i podnieść skuteczność systemu zarządzania środowiskowego, systematycznym poszukiwaniu możliwości praktycznego ograniczenia oddziaływania na środowisko i przyjmowaniu nowych celów w zakresie ochrony środowiska. Polega na systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami, systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy, szkoleniu personelu, w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań środowiskowych, porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży.
System EMAS wykazuje duże podobieństwo do normy ISO 14001. Od roku 2001 treść normy ISO 14001 została włączona do rozporządzenia EMAS. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001 można traktować jako krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS.

Korzyści z wdrożenia systemu:

 • ograniczenie zużycia surowców, wody i energii
 • recykling oraz zmniejszanie ilości odpadów, ścieków i emisji gazów
 • redukcja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • minimalizacja wystąpienia awarii środowiskowych
 • redukcja kosztów usuwania potencjalnych zanieczyszczeń
 • przystosowanie i utrzymanie zgodności z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami prawa
 • zwiększenie pozycji konkurencyjnej na rynku
 • obniżenie wysokości stawek ubezpieczeniowych
 • poprawa bezpieczeństwa pracy
 • wzrost świadomości ekologicznej pracowników
 • poprawa wizerunku organizacji z uwagi na kompleksowe podejście do zagadnień środowiskowych świadczące o dobrym zarządzaniu

Aktualności:

Od lutego 2010 zmianie ulega nazwa oraz logo naszej firmy. Naszą stronę można odwiedzać na www.fenico.pl lub w dalszym ciągu na www.feniksconsulting.com.pl
Więcej >>

Nasi Klienci

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
PRZEDSTAWIMY CI SZCZEGÓŁOWĄ,
DOPASOWANĄ DLA TWOJEJ FIRMY OFERTĘ

Strona główna | Aktualnosci | Oferta | Realizacje | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego