ISO - usługi wdrażania systemów jakości, szkolenia. Dotacje unijne - Fenico


Idź do treści

ISO 17025 (System zarządzania jakością w laboratoriach) charakterystyka - FENICO

Oferta > Wdrazanie ISO Szkolenia > Normy

Referencje:

Akredytacja PARPlist referencyjny

ISO 17025 -System Zarządzania Jakością w Laboratoriach

PN/EN ISO/IEC 17025 stanowi podstawowe kryterium akredytacji laboratoriów przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
Wymagania normy odnoszą się do każdego laboratorium, niezależnie od jego rodzaju, wielkości i struktury oraz stosowanych metod. System ten może być wdrożony zarówno w firmie specjalizującej się w badaniach laboratoryjnych, jak również w organizacji, gdzie laboratorium jest jedną z jednostek organizacyjnych.
Wymagania zawarte w normie, które dotyczą zarządzania laboratorium oraz wymagań technicznych, odnoszą się do każdego laboratorium, niezależnie od jego rodzaju, wielkości i struktury oraz stosowanych metod.
Spełnienie wymagań odnoszących się do zarządzania laboratorium jest równoważne ze spełnieniem wymagań systemu zarządzania jakością zawartego w normie ISO 9001, ale nie jest wystarczające do potwierdzenia kompetencji laboratorium do wykonywania konkretnych badań lub wzorcowań. Toteż druga grupa wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 jest związana z kompetencjami technicznymi laboratorium i dotyczy: wyposażenia laboratorium, spójności pomiarowej, metod badania i wzorcowania oraz ich walidacji, personelu, warunków lokalowych i środowiskowych, pobierania próbek, postępowania z obiektami badań i wzorcowań; zapewnienia jakości wyników oraz przedstawiania wyników.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu:

 • możliwość uzyskania akredytacji dla laboratorium
 • spełnienie wymagań prawnych dla laboratorium,
 • spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP),
 • zapewnienie jednolitego standardu działania w całej organizacji,
 • ustanowienie jasnej i przejrzystej struktury organizacyjnej dla przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie wiarygodności wyników badań,
 • podniesienie dokładności działań laboratoryjnych
 • zapewnienie powtarzalności prowadzonych badań,
 • ustanowienie sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentów,
 • poprawa pozycji rynkowej,
 • obniżenie kosztów poprzez eliminację błędów i niezgodności,
 • prestiż i uznanie kompetencji z tytułu otrzymania certyfikatu


Aktualności:

Od lutego 2010 zmianie ulega nazwa oraz logo naszej firmy. Naszą stronę można odwiedzać na www.fenico.pl lub w dalszym ciągu na www.feniksconsulting.com.pl
Więcej >>

Nasi Klienci

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
PRZEDSTAWIMY CI SZCZEGÓŁOWĄ,
DOPASOWANĄ DLA TWOJEJ FIRMY OFERTĘ

Strona główna | Aktualnosci | Oferta | Realizacje | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego