ISO - usługi wdrażania systemów jakości, szkolenia. Dotacje unijne - Fenico


Idź do treści

Szkolenia ISO - FENICO

Oferta > Wdrazanie ISO Szkolenia

Referencje:

Akredytacja PARPlist referencyjny

SZKOLENIA Z WSZYSTKICH SYSTEMÓW ISO:

- Pełnomocnika Systemu Zarządzania
- kadry zarządzającej
- pracowników
- Auditorów Wewnętrznych

Wdrożenie, stosowanie i doskonalenie systemu wymaga przeszkolenia osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu:
Szkolenia mogą być przeprowadzane w ramach usług wdrożeniowo – doradczych lub jako odrębna usługa szkoleniowa

  • indywidualna
  • grupowa


w siedzibie klienta lub w innym miejscu.

Usługa ta zapewnia przeszkolenie na najwyższym poziomie osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu w Państwa firmie.

SZKOLENIE PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Aktualności:

Aktualne i planowane dotacje na 2010 rok
Od lutego 2010 zmianie ulega nazwa oraz logo naszej firmy.Więcej >>

Nasi Klienci

CEL SZKOLENIA

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne pracownika delegowanego
do pełnienia funkcji Pełnomocnika. Wiedza i umiejętności nabyte
podczas szkolenia pomogą sprawnie wdrożyć, nadzorować

i doskonalić system zarządzania jakością w Państwa firmie.

CZAS TRWANIA

12 godzin, 2 dni

PROGRAM

- Wstęp do jakości
- Orientacja procesowa (omówienie rodzaju procesów,
sposobu identyfikacji procesów, tworzenia mapy procesów itd.)
- Omówienie wymagań normy
- Dokumentacja Systemu Zarządzania
- Auditowanie
- Metody statystyczne
- Komunikacja w pracy Pełnomocnika
- Omówienie Procesu certyfikacji i ciągłego doskonalenia systemu
- Ćwiczenia i warsztaty praktyczne

CENA

Skontaktuj się z nami – przedstawimy Ci dopasowaną ofertę

SZKOLENIE AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH


CEL SZKOLENIA

Zaznajomienie uczestników z aktualnymi wymaganiami, jakie stawia norma, przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji
Auditorów Wewnętrznych. Wiedza i umiejętności nabyte podczas
szkolenia ułatwią nadzorowanie funkcjonowania systemu,
a ćwiczenia praktyczne pomogą zdobyć umiejętności

planowania i przeprowadzenia auditów wewnętrznych.

CZAS TRWANIA

2 dni, 16 godzin

PROGRAM

1 dzień

- Omówienie wymagań normy oraz normy serii 19011
- Wymagania wobec auditora
- Rodzaje auditów wewnętrznych, sposoby ich przeprowadzania
i dokumentowania

2 dzień

- Ćwiczenia praktyczne z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych
- Ustalanie niezgodności z wymaganiami
- Możliwe działania poauditowe

CENA

Skontaktuj się z nami – przedstawimy Ci dopasowaną ofertę

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
PRZEDSTAWIMY CI SZCZEGÓŁOWĄ,
DOPASOWANĄ DLA TWOJEJ FIRMY OFERTĘ

Strona główna | Aktualnosci | Oferta | Realizacje | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego