ISO - usługi wdrażania systemów jakości, szkolenia. Dotacje unijne - Fenico


Idź do treści

ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji) charakterystyka - FENICO

Oferta > Wdrazanie ISO Szkolenia > Normy

Referencje:

Akredytacja PARPlist referencyjny

ISO 27001- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Jest to międzynarodowy standard, oparty na założeniach brytyjskiego standardu bezpieczeństwa BS 7799 i stanowi zestaw wytycznych dla wdrożenia i utrzymania bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Norma zawiera wymagania dotyczące polityki bezpieczeństwa, klasyfikacji aktywów, organizacji i bezpieczeństwa osobowego, sposobów kontroli dostępu, rozwoju i utrzymania systemu. Daje gwarancję poufności - informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla autoryzowanych osób; integralności - zabezpiecza dokładność i kompletność zarówno informacji, jak też i stosowanych metod jej ochrony; dostępności - użytkownicy posiadający stosowne uprawnienia mają stały dostęp do informacji i zgromadzonych zasobów.
Zastosowanie wytycznych normy daje możliwość zmniejszenia do minimum ryzyka zafałszowania, a nawet utraty informacji, co na obecnym etapie rozwoju technicznego jest niemalże koniecznością. Informacja powinna w każdym przedsiębiorstwie podlegać szczególnej ochronie.
System ten można integrować z innymi systemami zarządzania jakością.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu:

  • zagwarantowanie kontrahentom, powierzającym certyfikowanym organizacjom swoje dane/informacje, że są one bezpieczne
  • bezpieczeństwo wszystkich informacji firmowych
  • zwiększenie wartości firmy
  • jasne określenie uprawnień i odpowiedzialności pracowników
  • realizacja celów firmy poprzez eliminowanie zagrożeń


Aktualności:

Od lutego 2010 zmianie ulega nazwa oraz logo naszej firmy. Naszą stronę można odwiedzać na www.fenico.pl lub w dalszym ciągu na www.feniksconsulting.com.pl
Więcej >>

Nasi Klienci

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
PRZEDSTAWIMY CI SZCZEGÓŁOWĄ,
DOPASOWANĄ DLA TWOJEJ FIRMY OFERTĘ

Strona główna | Aktualnosci | Oferta | Realizacje | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego